Regular Schedule (Sept 1, 18 Jan 31, 19)

 

Time

Mon

Tue

Wed

Thur

Fri

 

10:00am

 

 

 

 

 

 

10:30am

 

Steve Zhuo/ Danger Deng/ Hong Joon

 

 

 

Departmental meeting (monthly)

11:00am

 

 

 

 

11:30am

 

 

 

 

 

 

12:00pm

 

 

 

 

 

 

 

1:30pm

 

Group meeting

 

 

 

2:00pm

 

EC director meeting

 

 

3:00pm

 

Guanyao Li/ John Zhang/ Samuel Chow

 

 

3:30pm

 

 

 

4:00pm

 

CSE seminar

Alistair Yap (3rd Tue of each month)

 

 

 

4:30pm

 

 

 

 

5:00pm

 

Group seminar

Jerry Wong/ Zhangyu Chang/ Jiajie Tan

 

 

 

 

6:00pm

 

Jenny Chan/ Leo Chan/ Katherine Cheung/ Chorus Tsui (3rd Tue of each month)

Song Wen/ Haoyue Bai/ Alvin Ng

 

 

 

6:30pm

 

 

 

 

7:00pm