Students of Center for Networking

Name

Email Program Supervisor

Chau Ming Kit

cssammy

CS

Bensaou, B

Cheung Chun Hom

eddy

CS

Bensaou, B

Fang Zuyuan

zyfang

CS

Bensaou, B

Yin Jie

yinjie

CS

Bensaou, B

Chen Jiancong

kentchen

CS

Chan, G

Lam Wai Yeung

yeung

CS

Chan, G

Shen Qiongmao

qmshen

CS

Chan, G

Yau Yuen

yauyuen

CS

Chan, G

Zheng Xing 

cszx

CS

Chan, G

Chan Pui Nang 

ronald

CS

Chanson, S

Lee Kai Wing 

kwlee

CS

Chanson, S

Li Chi Pan

cstli

CS

Chanson, S

Tang Xueyan 

tangxy

CS

Chanson, S

Wong Wan Ching

wwilliam

CS

Chanson, S

Zhang Fan  

zhangfan

CS

Chanson, S

Hui Kwun Tai

avatar

CS

Chanson, S/Yeung, DY

Yuan Jin 

jyuan

CS

Chanson,S/Ding, C

Zhang Lei       

zhanglei

CS

Chanson,S/Muppala, J

Chan Nga Yi Carla 

carla

CS

Hamdi, M

Ding Zhemin

zmding

CS

Hamdi, M

Lau Chung Yin

cpegalex

CS

Hamdi, M

Li Xin

lixin

CS

Hamdi, M

Liu Jing 

liujing

CS

Hamdi, M

Mhamdi Lotfi

cslotfi

CS

Hamdi, M

Pun Kong Hong

konghong

CS

Hamdi, M

Chan Ming Kit 

mingkit

CS

Hamdi, M/Muppala, J

Xu Jianliang xujl CS Lee, D.-L.
Zheng Baihua baihua CS Lee, D.-L.

Chu Xiaowen 

chxw

CS

Li, B

Liu Jiangchuan  

csljc

CS

Li, B

Wu Ping 

csjenny

CS

Li, B

Zhao Jian zhaojian CS Li, B/Ahmad, I

Chan Ka Lok

cslok

CS

Misic, J

Cheung Kin Pong

csbond

CS

Misic, J

Ko Wai Sun 

csericko

CS

Misic, J

Tang Yat Kwan

yktang

CS

Misic, J

Wang Feng 

wfeng

CS

Misic, J

Chang Xiaolin

changxl

CS

Muppala, J

Lo Chor Wing

chloe

CS

Muppala, J

To Sin Yam

venus

CS

Muppala, J

Yuen Kwan Hung

ininsect

CS

Muppala, J

Chen Hui chenh EE Cao, X

Zhuang Shixin

eebrenda

EE

Cao, X/Bensaou, B

Zhang Meng

eemzhang

EE

Lea, C.-T

Chu Jian

chujian

EE

Lea, C.-T

Xie Qiling

sieh

EE

Lea, C.-T

Hei Xiaojun heixj EE Tsang, D
He Jinyi eehjy EE Tsang, D/Chan, G
Ni Jian eenijian EE Tsang, D
Yuen Willis willis EE Wong, A
Chen An anchen EE Wong, A
Yu Wing Wah Raymond eeray EE Wong, A/Lea,C.-T.
 

 


 

This page was last updated on 2002-04-10.